REFERENCE

Urbana oprema - rekonstrukcija rive u Njivicama, otok Krk

13.06.2017. 12:08:59

EUROmodul je proizveo i isporučio urbanu opremu za potrebe rekonstrukcije rive u Njivicama na otoku Krku. Riva u Njivicama opremljena je dizajnerskim klupama i stolovima tip VERTIGO, klupama sa sjedištem od kvalitetnog drva, pametnom klupom SMART VERTIGO te posudom za otpad tip 334 sa samogasivom pepeljarom izrađenom od nehrđajučeg čelika AISI 304.Ulični namještaj izrađen je od vruče cinčanog čelika, praškasto bojenog (plastifikacija) u RAL boju po izboru naručitelja. Ukupno je proizvedeno i montirano 8 kom. posuda za smeće, 17 kom. parkove klupe tip 223, 6 kom. klupa i 3 kom. stola VERTIGO, 1 kom. pametna klupa SMART VERTIGO.

Pametna klupa SMART VERIGO - Njivice, Otok Krk
Pametna klupa SMART VERIGO - Njivice, Otok Krk
Pametna klupa SMART VERIGO - Njivice, Otok Krk
Posuda za smeće EUROmodul tip 334
Klupa za parkove EUROmodul tip 237
Klupe za parkove i stolovi EUROmodul tip VERTIGO
Pametna klupa SMART VERIGO - Njivice, Otok Krk
Pametna klupa SMART VERIGO - Njivice, Otok Krk
Pametna klupa SMART VERIGO - Njivice, Otok Krk
Pametna klupa SMART VERIGO - Njivice, Otok Krk
Pametna klupa SMART VERIGO - Njivice, Otok Krk
Pametna klupa SMART VERIGO - Njivice, Otok Krk
Pametna klupa SMART VERIGO - Njivice, Otok Krk