REFERENCE

PREMIUM montažni objekt za potrebe Švicarske carine

15.09.2016. 13:21:00

Za potrebe Švicarske carine na graničnom prijelazu projektirali smo i proizveli po mjeri PREMIUM montažni objekt uredske namjene, sastavljen od osam PREMIUM modula spojenih u cijelinu ukupnih dimenzija 19,6m x 5m sa dodatnim sekundarnim krovom dimenzija 20m x 6,6m. 

PREMIUM montažni objekt

PREMIUM je najviša klasa EUROmodul montažne gradnje koja spada u nisko energetske objekte. Montažni objekt koji smo projektirali i proizveli za potrebe Švicarske carine izveden je od osam modula F30 klase vatrootpornosti zidova dimenzija 2,45m x 5m sa klasičnim tipom fasade izrađene od metalnih kazeta bojenih u RAL boju po zahtjevu naručitelja. Termoizolacija je izvedena od mineralne vune debljine 200mm, parnim i zvučnim branama te gips pločama kao završnom unutarnjom oblogom zidova.

Prozori su izvedeni of EUROmodul PVC PREMIUM profila sa troslojnim staklom termalne provodljvosti Uw=1,0 W/m2K sa mogućnosti otvaranja na "V" kao i protuprovalne roletne sa termičkom kutijom. Vrata su izvedena od EUROmodul ALU PREMIUM profila sa termičkim mostom i troslojnim staklom iste termičke vrijednosti kao i PVC prozori. Vrata i prozori opremljeni su INOX ( AISI 304 ) ručkama i panik push-bar letvom.

  • Eleketroinstalacije su izvedene prema zahtjevnim Švicarskim normama u skladu sa VDE standardom.
  • Sekundarni krov dimenzija 20m x 6,7m izveden je od vruče cinčanih profila sa proračunom opterećenja čelične konstrukije krova po m2 za snježne nanose prema datoj lokaciji montaže.

Dostava i montaža

Tvornički prefabricirani moduli isporučeni su na lokaciju sa ukupno 4 kamiona - šlepera, istovareni i montirani sa dizalicom. Temelje objekta pripremio je investitor sukladno podlogama proizvođača modula.

Energetska učinkovitost i ekološka prihvatljivost

Energetska učinkovitost i ekološka prihvatljivost  svakako je jedna od prednosti montažnih objekata. Niskoenergetski standard moguće je postići i kod klasične gradnje, ali tada to znači dodatnih desetak centimetara toplinske izolacije. Time se debljina standardnog vanjskog zida povećava na preko 40 cm, što izravno utječe na smanjenje netto korisne površine objekta.

Konkretno, niskoenergetska montažna kuća ima oko 10% veću netto korisnu površinu od zidanog objekta istih karakteristika. To znači da kod brutto površine od oko 100 m2 (kakva je ova instalacija), odabirom montažne gradnje dobiva se cijela jedna prostorija više nego kod klasične zidane gradnje istih karakteristika. Također, montažni objekat je osjetno lakši od klasične, pa je temeljenje jednostavnije i jeftinije.

PREMIUM montažni objekt za potrebe Švicarske carine
PREMIUM montažni objekt za potrebe Švicarske carine
PREMIUM montažni objekt za potrebe Švicarske carine
PREMIUM montažni objekt za potrebe Švicarske carine
PREMIUM montažni objekt za potrebe Švicarske carine