street charge - outdoor punjač mobitela, tableta za trgove, parkove, shopping centre, itd...

street charge - outdoor punjač mobitela, tableta za trgove, parkove, shopping centre, itd...

STREET CHARGE outdoor punjač mobitela i tableta

EUROmodul predstavlja inovativan proizvod, vrhunskog dizajna i kompletno autonomnih operacija - STREET CHARGE. Služi za punjenje baterije telefona i tableta na ulicama, trgovima, parkovima, shopping centrima, aerodromima te na svim javnim mjestima gdje nije moguće napuniti bateriju telefona.

Autonoman sustav - solarne čelije

Solarne čelije na vrhu STREET CHARGE stupa montiraju se prema uputama proizvođača kako bi se dobila maximalna učinkovitost punjača električnom energijom. Lokacija proizvoda mora imati otvoreni "pogled" prema nebu radi maksimalne učinkovitosti solarnih čelija.

Reklamne površine

Reklamni prostor na stupu se dodatno postavlja sa modularnim panelima u različitim dimenzijama prema potrebi.

STREET CHARGE