zaklon i nadstrešnice kontejnera za smeće za gradove ili gradske plaže

zaklon i nadstrešnice kontejnera za smeće za gradove ili gradske plaže

Nadstrešnice i zakloni komunalnih kontejnera za otpad

Posude, kante i kontejneri za smeće su sveprisutni. U želji da oni ne narušavaju vizuru lokacije svojim nečistoćama, da se limitira njihov pristup nametnicima, da uz njihovu funkcionalnost bude izražena i njihova dopadnost, kreirali smo nekoliko različitih varijanti zaklona i nadstrešnica kontejnera za smeće za gradove ili gradske plaže.

Različitošću materijala i boja može se dobiti skladno rješenje za bilo koju lokaciju.