Kučišta za bankomate i info kiosci

Kučišta za bankomate i info kiosci

Kućišta za bankomate (često zvani i ATM kiosci) kombiniraju više prednosti

  • zaštita ATM uređaja od vremenskih prilika: sunca, kiše
  • zaštita korisnika od vremenskih prilika: sunca, kiše
  • zaštita korisnikove privatnosti (zaštita PIN-a od stranih pogleda)
  • pojačana zaštita ATM uređaja - bankomata od vandalizma, provala, pljački
  • adekvatna ventilacija uređaja (provjetravanje, hlađenje)
  • dodatne površina za osvjetljeno ili neosvjetljeno reklamiranje i informiranje (City Light)
  • atraktivan dizajn kioska
  • mogućnost integracije drugih usluga - info kioska, telefona, uložnice za staru robu (Caritas) itd.

Izrada kučišta bankomata - indivudualne prilagodbe

Svako kučište prilagođeno je individualnom bankomatu koji se ugrađuje.

Bankomati se razlikuju po

  • dimenzijama bankomata (visina, širina, dubina)
  • načinu punjenja i servisiranja (sprijeda, straga)

Svako kučište jedinstveno je prilagođeno banci / korisniku, a moguće je dodavanje i dodatnih obavijesti na kučište kao sat, datum i temperaturu