ECO sabirnik sekundarnih sirovina i nadstrešnice za posude otpada

ECO sabirnik sekundarnih sirovina i nadstrešnice za posude otpada

Sortiranje otpada u posude - papir, plastika, staklo

Svojom namjenom “Sabirnik za sekundarne sirovine - papir, staklo i plastika” u funkciji je ekologije. EUROmodul spremnici za sakupljanje odvojenog otpada karakterizira vodonepropusnost – kišnica ne ispire nečistoće otpada, koje bi s vodom istjecale na javnu površinu.

Višenamjenski

Površine sabirnika omogućavaju njihovo iskorištavanje za reklamiranje, informiranje i obaviještavanje. Za koji otpad je spremnik namijenjen istice se bojom, simbolima i opisno. Otvor za umetanje korisnog otpada za sve vrste otpada je isti, s razlogom da se može prenamijeniti ovisno o potrebama. Pražnjenje sabirnika za sekundarni otpad obavlja se podizanjem cime se otvaraju donja vratašca. Sabirnik se može oblikovno mjenjati u detaljima a dimenziono i po elementima čvrstoće zavisno o volumenu – zapremnini. Na spremnik po zahtjevu postavljaju se noge za regulaciju. Na kosim lokacijama  spremnik se nivelira i nije potrebno izravnavanje lokacije. Podignut na nogama spremnik se odozdo prozračuje i ne sakupljaju se štetočine.

Integracija u postojeću strukturu gradova

Sabirnici su projektirani da čine dio urbane opreme, ulicnog namještaja. S obzirom na potrebu približavanja
spremnika na prostor gdje nastaju otpaci, spremnici se lociraju u strukturu gradova ukljucivo i u spomenicki
zašticene strukture Prednosti naspram sintetičkih kontejnera:

  • otpornost na vatru (ne deformira se, ne podržava gorenje)
  • višegodišnja garancija (do 10 godina)
  • otpornost na UV zrake, akte vandalizma
  • lako održavanje površina
  • otpornost na atmosferske utjecaje (metalni kontejneri su za razliku od sintetičkih otporni na smrzavanje)
  • osobni, vizualni dojam (korištenjem inoxa, te zaobljenih linija pokrova, integrirajući se na postojeću urbanu opremu
  • većine gradova – Euromodul autobusne nadstrešnice, Euromodul reklamne vitrine city light)
  • jednostavno rukovanje i pražnjenje putem dviju kuka.

Garancija

Garancija na trajnost spremnika iznosi do 2 godine uz uvjet propisanog rukovanja i održavanja.

Integracija posuda za otpadke

Svi proizvodi tvrtke EUROmodul kao i posude za otpadke koncipirani su i zamišljeni na način da se jednostavno i skladno kombiniraju sa ostalim dijelovima gradske opreme.

Naš spremnik osim po ekološkim karakteristikama po obliku, detaljima, izboru materijala (inox) i naročito površinama za postavu reklamnih plakata spada u prihvatljivu grupu urbane opreme slično kao i nadstrešnice koje u svim gradovima Hrvatske ugrađujemo..