Reklamni stupovi

Reklamni stupovi

Reklamni stupove tvrtke EUROmodul postavljaju se kao dio urbane opreme svakog urbanog centra. Reklamni stupovi za plakatiranje i oglašavanje proizvode se i postavljaju kao:

  • SAMOSTOJEĆI TROSTRANI PLAKATNI STUPOVI
  • REKLAMNI STUPOVI SA FIKSNIM PLAKATIMA (neosvijetljeni)
  • REKLAMNI STUPOVI SA FIKSNIM PLAKATIMA, OSVIJETLJENE
  • REKLAMNI STUPOVI SA FIKSNIM PLAKATIMA ROTO OSVIJETLJENI (scroller)
  • REKLAMNI STUPOVI OKRUGLI SA KLUPOM
  • REKLAMNI STUPOVI sa bankomatom, (ATM-om), info kioskom
  • INFORMATIVNI STUPOVI SA SATOM I DATUMOM

Reklamiranje, oglašavanje i informiranje kombinirano je prisutno na gotovo svim proizvodima tvrtke. Osvijetljeni reklamni stupovi sa integriranim standardnim CITY LIGHT vitrinama standard su oglašavanja na prostorima gradskih centara.

Rasvjeta - fluo ili LED

Osvjetljenje se vrši najčešće sa fluo rasvjetom (fluo cijevi) što se pokazalo u dugogodišnjem testiranju kao najoptimalnija kombinacija pošto je disperzija rasvjete na plakatnim prostorima optimalna, gotovo savršena da se pozadinski ugrađene lampe ne vide kombinacijom mliječnog akrilata. EUROmodul je dugogodišnjom proizvodnjom i praćenjem trendova reklamiranja, želja agencija i njihovih klijenata došao do optimalnog omjera potrošnje električne energije i svjetlosne disperzije (luxa) koja osigurava idealno pozadinsko prosvjetljavanje reklame.

U sve tipove reklamnih vitrina city light moguće je ugraditi LED backlight rasvijetu sa ukupnom potrošnjom od cca 80W sa jednakom jačinom svijetlosti neonskih / fluo rasvijetnih tijela čija potrošnja iznosi 232W.

Disperzija fluo i LED rasvjete nije ista te se rasvjeta ne može jednostavno zamijeniti bez adaptacije cijele vitrine za novi oblik rasvjete. Iako se često vodi za uštedom energije u čemu je LED rasvjeta u današnje vrijeme vodeća, njen izbor nije uvijek optimalan, zavisno o lokacijama gdje se primjenjuje.

Materijali izrade

Reklamni stupovi odlikuju se kvalitetnim materijalima kao što su:

  • nehrđajući čelik - inox
  • cinčani čelik - prašno bojan (plastificiran) u RAL boju po izboru

Izrada po mjeri "custom made"

Nudimo vam mogućnost proizvodnje individualnih i personaliziranih tipova. U suradnji sa kreativnim odjelom EUROmodul design studia kreirat ćemo za vas vizualizacije, prototipove i osigurati kvalitetnu finalnu proizvodnju reklama. U mogućnosti smo proizvesti prema Vašoj želji: dizajnu, dimenzijama i boji.

Montaža na različite podloge

Reklamne stupove postavljamo na različite podloge.
Najčešće se temelje ankerom koji je statički proračunat prema vjetrovnim zonama lokacije gdje se vitrina postavlja. Moguće su i druge izvedbe koje definiramo prilikom svake izrade.