Outdoor štandovi za prodaju voća, povrća, suvenira, tiskovina...

Outdoor štandovi za prodaju voća, povrća, suvenira, tiskovina...

Višenamjenski outdoor štandovi

Inovativni sistemi povezivanja elemenata urbane opreme, moderan design, skladnost te njihova višenamjenska funkcija, trendovi su koje tvrtka EUROmodul kreira u svim segmentima svojeg stvaranja i djelovanja. Proučavanjem i kontaktima s korisnicima, a na osnovu nedostataka postojećih štandova na tržištu kreirali smo liniju novih štandova.

  • Višenamjenski štandovi, predstavnici nove generacije urbane opreme, slijedećih su karakteristika: Štandovi su višenamjenski za izlaganje i prodaju roba kao što je voće i povrće, odjeća i obuća, bižuterija, suveniri, knjige, tisak... Ova univerzalnost osigurava se dimezionim prilagodbama i namjenskom opremom; prodajnim pločama, vitrinama i policama, vješalicama, košaricama, stalcima, a sve prema vrsti roba koje se izlažu i prodaju.

Štandovi se uklapaju u strukturu gradova, uključivo i u povijesne jezgre gradova, ponajprije poradi toga što štandovi ne predstavljaju objekat već mobilni uređaj (kao automobil), čineći njegov oblik univerzalnim, uz mogućnost njegova ubličavanje izborom boja i materijala kao što su inox, staklo, aluminij, polikarbonat, panelni laminati sa akrilatom itd. Štandovi su upotrebljivi za stalnu postavu kao npr. na tržnicama i drugim lokcijama prema planu gradova. Prikladni su i za prigodne prodaje prilikom blagdana i manifestacija, jer se kao sklopivi lako prenose i skladište kada nisu u funkciji.

Štandovi omogućuju svrsishodan moderan i direktan način izlaganja odnosno nuđenja i prodaje robe. Po završetku rada, roba ostaje u štandu i vidljivo je izložena ukoliko se to želi. Za čuvanje, primjerice voća i povrća moguća je ugradnja rashladnog uređaja. Štandovi se postavljaju pojedinačno ili povezano u grupe po 2 - 4 - 6 pojedinih mjesta. Svako prodajno mjesto zauzima 2 - 3 m2 gradske površine, raspolažući sa 10m2 prodajno izložbenog prostora. Štandovi osiguravaju zaštitu kupaca, prodavača i robe od vremenskih nepogoda.

Višenamjenski štandovi su čvrste konstrukcije čime se onemogućuje ili otežava provala te razni oblici oštećenja. Ukoliko se kao obloga štanda upotrebe fenolni fasadni paneli ili inox, štandovi postaju antigrafitni.Linija višenamjenskih, patentiranih štandova tvtke EUROmodul nagrađena je zlatnim plaketama na IENI (Nurnberg, Njemačka) 1997 i EUREKI (Brisel, Belgija) 1999 godine.

  • Uz uvijet normalnog korištenja i održavanja, predviđeni vijek trajanja višenamjenskih štandova iznosi 20 godina. Servis i rezervni dijelovi osigurani su od strane proizvođača 10 godina.
  • Garancija proizvođača iznosi godinu dana.