O NAMA

EUROmodul nagrade

1995. Hrvatski savez inovatora
Posebno priznanje za najbolju inovaciju u oblasti industrijskog oblikovanja za otvoreno-zatvoreni kiosk

1997. IENA (Njemačka)
Srebrna medalja za otvorivo-zatvorivi kiosk

1998. Hrvatski savez inovatora
Zlatna plaketa za modele štandova

1998. Hrvatska gospodarska komora
Zlatna kuna za najuspiješnije poduzeće u Primorsko Goranskoj županiji

1999. EUREKA Brusseles
Zlatna medalja za štand « Zoga»

1999. EUREKA Brusseles
Srebrna medalja za telefonsku-reklamnu kabinu

1999. Savez inovatora Primorsko-goranske županije
Nagrada «Ivan Lupis» najuspješnijem inovatoru za iznimna postignuća i zasluge u promicanju inventivne djelatnosti 2001. SPIM PCMG Slovenija
Zlatna medalja za višenamjenski stol

2001. Hrvatska gospodarska komora
Zlatna kuna za najbolju inovaciju u RH u 2001.godini - Višenamjenski stol za domaćinstvo i poslovni prostor
INOVA Hrvatski savez inovatora
2003. Zlatno odličje za prefabriciranu višenamjensku modularnu prenosivu dvoetažnu kuću

2003. IMPEX (USA)
Zlatna medalja za prefabriciranu višenamjensku modularnu prenosivu dvoetažnu kuću

2003. ARHIMED (Rusija)
Srebrna medalja za prefabriciranu višenamjensku modularnu prenosivu dvoetažnu kuću

2003. RS - Grad Rijeka
Zlatna diploma za modele štandova

INOVA Hrvatski savez inovatora
2004. Zlatno odličje za samočisteći-automatizirani javni WC

INOVA Hrvatski savez inovatora
2006. Zlatno odličje za nosač reklama

2006. Hrvatski savez inovatora
Nagrada Nikola Tesla najboljem hrvatskom inovatoru, Dragutinu Babiću

2009. Gospodarska komora
Zlatna kuna za najuspiješnije poduzeće u Primorsko Goranskoj županiji za uspješne rezultate poslovanja u 2008. godini.

2015. Nagrada CROMA 2014 - Dragutin Babić, manager godine 2014.